Nasza oferta

Szkolenia na operatorów żurawi wieżowych

Szkolenia

Firma Kantier Żurawie Wieżowe organizuje szkolenia dla przyszłych operatorów żurawi wieżowych, umożliwiające zdobycie uprawnień UDT. Przygotowane przez nas w nowatorski sposób pomoce naukowe, tj. materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne, sprawiają iż nawet osoba nie posiadająca wcześniej doświadczenia w pracy z żurawiami, szybko zdobywa wiedzę teoretyczną niezbędną do sprawnej obsługi urządzeń. Szczycimy się wysoką zdawalnością egzaminów przez naszych kursantów.

Stawiamy na praktykę – u nas będziesz zdobywać umiejętności praktyczne pod skrzydłami doświadczonych operatorów, którzy z przyjemnością udzielą Ci wskazówek, jak bezpiecznie i efektywnie wykonywać przyszłe obowiązki.

Organizowane przez nas kursy kończą się egzaminem teoretycznym i praktycznym organizowanym przez komisję egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kursanci otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi żurawi wieżowych.

Od kandydatów wymagamy:

  • pełnoletniości
  • braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora żurawi wieżowych
  • wykształcenia minimum podstawowego

W związku ze stale zwiększającą się ilością obsługiwanych inwestycji z przyjemnością zatrudniamy operatorów, którzy odbyli kursy w naszej firmie, gdyż mamy pewność, że posiadają oni odpowiednie umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną do wykonywania pracy.

Najnowsze realizacje

Budowa budynków biurowych przy ulicy Wadowickiej

Adres budowy Kraków, ul. Wadowicka

Budowa budynków biurowych przy ulicy Wadowickiej. Zaangażowane zostały trzy żurawie wieżowe: SAEZ TL55, SEZ TLS55.17 i SAEZ S65.

Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Romanowicza

Adres budowy Kraków, ul. Romanowicza

Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Romanowicza. Zaangażowane zostały dwa żurawie wieżowe: SAEZ TL55 i SAEZ S60.

Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Rakowickiej

Adres budowy Kraków, ul. Rakowicka

Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Rakowickiej. Zaangażowane zostały dwa żurawie wieżowe: SAEZ TL55 i SAEZ S65.

Budowa kompleksu budynków mieszkalnych przy ulicy Puszkarskiej

Adres budowy Kraków, ul. Puszkarska

Budowa kompleksu budynków mieszkalnych przy ulicy Puszkarskiej. Zaangażowanych zostało pięć żurawi wieżowych: 3 x SAEZ TLS65B, SAEZ S60 i SAEZ S65.

Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Malborskiej

Adres budowy Kraków, ul. Malborska

Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Malborskiej. Zaangażowany został jeden żuraw wieżowy SAEZ TLS55.17.

Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Krokusowej

Adres budowy Kraków, ul. Krokusowa

Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Krokusowej. Zaangażowany został jeden żuraw wieżowy: SAEZ TLS65B.

Budowa wiaduktu drogowego metodą nasuwaną

Adres budowy Kamienna Góra

Budowa wiaduktu drogowego metodą nasuwaną w okolicy Kamiennej Góry. Zaangażowane zostały dwa żurawie wieżowe: SAEZ TLS65B i SAEZ TLS55.17.

Zaufali nam